Krisztus Szeretete Egyház Békéscsabai Gyülekezete

slideshow

Jézus Szeret Téged, és ezen semmi sem változtat!

Azt kérdezed, hogy miért szeretne engem? Hisz annyi mindent elrontottam. Rengeteg bűnt követtem el. Bántottam másokat. Káromkodtam. Én nem érdemlem meg. De van egy jó hírem Neked, aki olvasod most ezt az üzenetet. Ő feltétel nélkül Szeret Téged. Nem tud mást tenni, máshogy érezni irántad. Ő a Szeretet. Értékes vagy számára. Meghalt érted, hogy többé ne legyen akadály köztetek, és feltámadt a halálból, hogy örök életed lehessen. Ő meg akar áldani, meg akar gyógyítani Téged! Érted van, és nem ellened. Nem egy gonosz Istenről beszélek neked, aki büntet, ha valamit rosszat teszel. Ő a Szeretet Istene, te pedig az Ő gyermeke vagy. Egy édesapa sosem sújtja rosszal az Ő gyermekeit. Soha el nem hagy, és el nem távozik te Tőled. Várja, hogy minden gondoddal és problémáddal Ő hozzá forduljál, mert szeretne segíteni neked! Barátaid, testvéreid, szüleid elhagyhatnak téged, Ő soha el nem hagy és el nem távozik te Tőled! Hívd be Jézust az életedbe, és engedd, hogy segítsen Neked!

Legújabb tanítás

Sátán tarkóján egy sebhelyes lábnyom van.

"Sátán tarkóján egy sebhelyes lábnyom van." - C. S. Lewis Mit jelent ez? Az 1. Mózes 3-ban Isten azt mondta a kígyónak, hogy az asszony magja a fejére fog taposni. Ezt hívjuk ősevangéliumnak, amely be is teljesedett a golgotai kereszten, ahol az "asszony magja", a Názáreti Jézus a Sátán fejére taposott és szabadulást szerzett az embereknek a Sátán, a bűn és a halál alól. Jézus a győztes Úr, Sátán pedig a legyőzött, a vesztes! Amikor az evangéliumot hirdetjük, Jézus felmagasztaltatik, az emberek megszabadulnak, a Sátán pedig megszégyenül! ÁMEN?

Arra vagy rendelve, hogy uralkodj az életben

Elolvasom

MIT TEGYEK AMIKOR VÁLASZRA VÁROK?

Légy mindig az ÚR jelenlétében, és türelmesen várj rá, hogy cselekedjen” (Zsolt 37,7 NLT fordítás). […]

2020-07-23

A gyülekezeti alkalmak kihagyásának legrosszabb következménye

A kényelem, a személyre szabottság és az individualizmus kultúrájában élünk. Ezer féle lehetőségünk van arra, hogy […]

2020-05-25

Nincs többé kárhoztatás

Akik Krisztusban vannak, azoknak nincs többé vádlás és kárhoztatás az életük felett. Isten ugyanis kárhoztatta […]

2020-04-03

Közelgő események

    ,, Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. " Ján. 10,10

    Mostanában új istenek tűnnek fel, de hol vannak a szegek ütötte sebhelyek a kezükön?

    Jézus Krisztus azonban egészen közel jön hozzánk, és azt mondja: íme az ajtó előtt állok (Jelenések 3,20). Ha látjuk a sebhelyeket a kezén és az oldalán, nem tehetünk mást, mint leborulunk, és imádjuk őt: Én Uram, és én Istenem! Istent mindig is érdekelték a fájdalmaink, Ő együtt érzett a gyászolókkal és magára vette a bűneinket. Ivott a kínszenvedés poharából, ezáltal magába fogadva minden emberi tragédiát. Törvényszegők közé számolták, így vállalva szolidaritást az elítéltekkel, és azonosítva magát mindnyájunkkal. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. Kétezer éve Isten otthagyta a mennyet, és lejött közénk - hús-vér emberré vált, közülünk eggyé. Nem valahol, valamilyen felhőn ül, nem egy szétterjedő erő, amelyet mantrával meg lehet idézni, vagy meditációval fel lehet gerjeszteni. Isten itt járt a Földön, és mondhatom, alaposan felbolygatott mindent; csak róla szóltak az akkori újságok szalagcímei! Eldöntött szándéka szerint gyógyulást hozott számunkra, feloldott a gyötrő bűntudat alól, és a kezünket szelíden Isten kezébe helyezte. Nem tartott semmilyen erőfeszítést túlzottnak, még az életét sem tartotta túl drágának értünk, és testének kifolyt vérével váltott meg minket, megízlelve a halált minden emberért. Jézus nem vallás, nem teológia, nem tantétel. Ő az élő Megváltó, az emberiség egyetlen Szabadítója. Jöjjetek, és imádjuk, Jézust a Megváltót! Legyetek áldottak! REINHARD BONNKE