Krisztus Szeretete Egyház Békéscsabai Gyülekezete

Isten igazsága már a te oldaladon van

,, Prince pásztor, hogy lehetek igaz ember, ha nem tettem semmilyen igaz dolgot, és főleg, amikor bűnt  követtem el? ”

Válaszolok erre a kérdésre, ha előbb megmondod ezt: hogyan ítélhették el Jézust bűnös emberként, amikor nem követett el bűnt?

Jézus minden bűnödet magára vette a kereszten. Ha már egyszer büntetést kaptak a bűneid, akkor ,,igazságtalan” lenne Istentől, ha újra fizetséget követelne a bűneidért. Nem büntetheti meg kétszer a bűneidet! Igen, az szent, jó és igaz dolog Istentől, hogy a bűnöket megbünteti. Miután azonban megbüntette a bűnt a mi helyettesítőnk, Jézus Krisztus testében, Isten már nem akar újabb büntetést a bűneinkért, éppen azért, mert Ő szent és igaz.

Ezért, ha megérted, hogy Isten igazsága már ki lett elégítve a kereszten, akkor látni fogod, hogy ma, újszövetségi hívőként Isten szentsége, Isten igazságossága és Isten igazsága a TE OLDALADON van, hogy felmentést, szabadítást, gyógyulást és prosperitást követel… Isten igazsága ma azt követeli, hogy birtokosai és élvezői legyünk a kereszt minden hozadékának.

Ne fussunk át ezen az erőteljes kinyilatkoztatáson, hiszen ez Jézus evangéliuma! Mivel minden bűnöd elvette a büntetését a helyettesítőd, Jézus Krisztus testében, Isten igazságossága a te oldaladon van, és megigazulásodért és bűnbocsánatodért kiált. Ezért van az, hogy ha még el is esel, Isten kegyelme túlcsordulóan kiárad, és elnyeli a botlásodat. Jézus már kifizette ezt a Golgotán.

A Biblia azt mondja: ,,ha valaki vétkezik, van szószólónk (Pártfogónk) az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő maga az engesztelő áldozat a bűneinkért”. (2 Korinthus 3:7-9)

Jézus a te pártfogód, a te védőügyvéded ma, és Ő a te felmentésedet kéri. Ő a saját vérét ontotta, és engesztelő áldozat lett (a kegyelem trónusa) minden bűnödért. Amikor Isten rád néz, csupán Jézus vérét látja, ami viszont teljesen igazzá tesz téged. Hallelúja!!

Részlet: Joseph Prince Uralkodásra Rendelve c. könyvéből.